Klauzula informacyjna dla użytkowników formularza kontaktowego

I. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Via Vox Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Starołęcka 42, NIP: 7792428609, e-mail: tel. + 48 670 12 06

II. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Kontakt do Inspektora: rodo@viavox.pl.

III. Rozporządzenie RODO – używane w dalszej części niniejszej klauzuli oznacza: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

IV. Jako Administrator Państwa danych osobowych przetwarzamy Państwa dane w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz odpowiedzi na przesłaną nam przez Państwa wiadomość za pośrednictwem formularza kontaktowego, co jest jednocześnie naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit a oraz lit f Rozporządzenia RODO).

V. Odbiorcy danych:
Państwa dane możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
a) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy przetwarzaniu danych, z którymi zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych: np. naszemu usługodawcy hostingowemu,
b) podmiotom, którym jesteśmy zobowiązani przekazać Państwa dane na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego i nie zamierzamy dokonywać tego w przyszłości.

VI. Okres przechowywania danych:
Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów przetwarzania tj. przez okres niezbędny do skontaktowania się z Państwem i odpowiedzi na Państwa zapytania lub do czasu, aż cofną Państwo zgodę na przetwarzanie danych albo ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.

VII. Państwa prawa wprowadzone przez Rozporządzenie RODO:
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do treści przetwarzanych danych oraz otrzymania ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
c) prawo do usunięcia danych,
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
f) prawo do przenoszenia danych,
g) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Z powyższych praw mogą Państwo skorzystać przesyłając nam wiadomość mailową na nasz adres podany w pkt I lub list przesłany na nasz adres pocztowy podany w pkt I powyżej.

VIII. Skarga do organu nadzorczego:
W przypadkach uznania, iż przetwarzanie danych narusza przepisy rozporządzenia RODO przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych).

IX. Dobrowolność podania danych i konsekwencje ich nie podania:
Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości skontaktowania się z Państwem celem odpowiedzi na Państwa wiadomość.

 2019 © Viavox Group. Wszelkie prawa zastrzeżone.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Czytaj więcej…

AKCEPTUJĘ